Doanh nghiệp xi măng đầu tư ra nước ngoài

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc vừa ký giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty cổ phần xi măng Cần Thơ được đầu tư ra nước ngoài.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=19664