Doanh nghiệp với bài toán giữ lao động

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Đầu tư nguồn nhân lực tốt để ứng phó khó khănNếu được chăm lo, người lao động sẽ vì doanh nghiệp mà phấn đấu

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090318094617483P0C1010/doanh-nghiep-voi-bai-toan-giu-lao-dong.htm