Doanh nghiệp vô trách nhiệm, hàng chục hộ dân xã Quảng Tiến điêu đứng

NDĐT- Mấy tháng nay, nhiều hộ gia đình ở thôn Trung Thịnh xã Quảng Tiến phải sống trong tình trạng nước ngập sân vườn, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.