Doanh nghiệp VN giúp tỉnh Ắttapư 40.000 USD xây phòng học

    Báo VTC News
    Gốc

    Chiều 27/5, tại tỉnh Ắttapư (Nam Lào), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Đông Dương Xanh (GID) của Việt Nam Nguyễn Văn Phong đã trao cho ông Xỉnay Miênglạvăn, Bí thư Tỉnh ủy kiêm Tỉnh trưởng tỉnh Ắttapư 40.000 USD để giúp tỉnh xây dựng thêm một số phòng học.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/251379/Default.aspx