Doanh nghiệp “việt vị“ vì quy hoạch

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    2 đăng lạiGốc

    Năm 2008, Hà Nội có 124 dự án được phép triển khai, trong đó có khoảng 90% của Hà Tây cũ, nhưng tất cả đều phải điều chỉnh về nội dung quy hoạch.

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2009/02/11/080500/12779