Doanh nghiệp tư nhân chậm trễ trong mục tiêu khí hậu

Theo một báo cáo được công bố sáng 22/4, chỉ có 40 trong số 100 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất thế giới đặt ra được mục tiêu phát thải carbon bằng 0 để chống biến đổi khí hậu, kém xa so với các công ty đại chúng.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/doanh-nghiep-tu-nhan-cham-tre-trong-muc-tieu-khi-hau-118224.htm