Doanh nghiệp thành lập mới tăng vọt trong tháng 10

Trong tháng 10 có 10.314 doanh nghiệp được thành lập mới với số vốn đăng ký 81.524 tỷ đồng, tăng tăng 28,2% về số doanh nghiệp và tăng 7,1% về số vốn đăng ký so với tháng trước, theo Cục Đăng ký kinh doanh thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Doanh nghiệp thành lập mới tăng vọt trong tháng 10 - Ảnh 1

Tính chung trong 10 tháng đầu năm 2016, có 91.765 doanh nghiệp thành lập mới tăng 18,3% về số doanh nghiệp và 46,2% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015.

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 10 tháng năm 2016 là 22.486 doanh nghiệp, tăng 38,8% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy, các nhà đầu tư đã đặt niềm tin rất lớn vào triển vọng của nền kinh tế.

Theo Cục Đăng ký kinh doanh, so với cùng kỳ năm trước tình hình doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 10 tháng tăng ở tất cả các ngành.

Cụ thể, giáo dục và đào tạo có 382 doanh nghiệp, tăng 64,7%; Nghệ thuật, vui chơi và giải trí có 232 doanh nghiệp, tăng 63,4%; Dịch vụ lưu trú và ăn uống có 1.186 doanh nghiệp, tăng 51,7%; Công nghiệp chế biến, chế tạo có 3.044 doanh nghiệp, tăng 47,3%; Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy có 8.404 doanh nghiệp, tăng 40,4%; Kinh doanh bất động sản có 380 doanh nghiệp, tăng 39,7%.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 10 tháng là 9.295 doanh nghiệp, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm 2015.

Diệu Trang