Doanh nghiệp tham gia thị trường vượt kỳ vọng

Cùng với nỗ lực thích ứng của các doanh nghiệp (DN) nhằm phục hồi sản xuất, kinh doanh, với môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng được cải thiện và tác động lan tỏa từ các dự án đầu tư lớn, Thanh Hóa tiếp tục thu hút thêm nhiều DN mới tham gia thị trường với những con số vượt kỳ vọng.

Sản xuất vật liệu xây dựng tại Công ty CP Gạch Tuynel Trường Lâm Thanh Hóa, xã Trường Lâm (thị xã Nghi Sơn).

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trong những tháng đầu năm, nhưng trong 6 tháng, toàn tỉnh có thêm 1.663 DN thành lập mới, đạt 55,4% kế hoạch, tăng 42,3% so với cùng kỳ. Với kết quả trên, Thanh Hóa là địa phương đứng đầu khu vực Bắc Trung bộ và thứ 6 cả nước về số DN đăng ký thành lập mới.

Trong 17 lĩnh vực ngành nghề, có 13 lĩnh vực số DN thành lập mới đạt từ ngang bằng trở lên so với cùng kỳ, bao gồm: tài chính, giáo dục và đào tạo, du lịch, dịch vụ việc làm, công nghiệp chế biến, chế tạo, cho thuê máy móc thiết bị... Tổng số vốn đăng ký của các DN trong 6 tháng đầu năm đạt 19.653 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, có 854 DN tạm ngừng hoạt động quay lại sản xuất, tăng 36,2% so với cùng kỳ.

Cũng theo thống kê, phân tích của Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư), số DN thành lập mới tăng lên khá đồng đều ở cả 3 vùng miền. Trong đó, có 24/27 huyện, thị xã, thành phố có số DN thành lập mới tăng cao so với cùng kỳ, như các huyện Hậu Lộc tăng 74,21%; Đông Sơn tăng 57,9%; TP Sầm Sơn tăng 55,7%; TP Thanh Hóa tăng 38,5%... Cá biệt, có những địa phương đã đạt và xấp xỉ hoàn thành kế hoạch năm, như các huyện Nông Cống thành lập 67 DN mới, vượt kế hoạch tỉnh giao và tăng 103% so với cùng kỳ; Triệu Sơn đạt 79 DN mới, vượt kế hoạch tỉnh giao và tăng 125,7%; Quảng Xương đạt 83 mới, vượt kế hoạch tỉnh giao và tăng 93%...

Điển hình như tại TP Thanh Hóa, địa phương này hàng năm luôn được giao chỉ tiêu thành lập mới DN ở mức cao và chiếm khoảng 50% tổng số kế hoạch DN thành lập mới toàn tỉnh. Năm 2022, chỉ tiêu được giao cho TP Thanh Hóa là 1.373 DN. Mặc dù nguồn dư địa để phát triển DN mới đã được khai thác liên tục trong nhiều năm nay, tuy nhiên, với sức hút trung tâm chính trị, kinh tế của tỉnh cùng với cách thức triển khai linh hoạt, 6 tháng đầu năm, TP Thanh Hóa đã thành lập được 999 DN mới, đạt 63,9% kế hoạch. Đại diện lãnh đạo UBND TP Thanh Hóa, cho biết: Đơn vị luôn chú trọng thực thi kịp thời các cơ chế, chính sách của tỉnh và giải pháp phát triển DN mà thành phố đã đề ra trong lộ trình 2020-2025. Bên cạnh đó, phối hợp, khuyến khích các hiệp hội tổ chức các chương trình thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đào tạo pháp lý, kỹ năng quản trị, hỗ trợ DN vừa và nhỏ phát triển. Cùng với việc quan tâm, khuyến khích chuyển đổi hộ kinh doanh phát triển thành DN, UBND TP Thanh Hóa đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các xã, phường thực hiện hiệu quả phương châm “3 đồng hành”: đồng hành đẩy mạnh cải cách hành chính; đồng hành trong hoàn thiện thể chế, pháp luật trên các lĩnh vực thuế, đất đai, tín dụng; đồng hành thực hiện tốt cơ chế đối thoại, tham vấn ý kiến của DN trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật phát triển kinh tế địa phương, tạo niềm tin cho cộng đồng DN.

Mới đây, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch về thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển DN trong năm 2022 nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung hỗ trợ DN quy định tại Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa; Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26-8-2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa; Nghị quyết số 214/2022/NQ-HĐND ngày 13-4-2022 của HĐND về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển DN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022–2026. Với nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực, như: Hỗ trợ công nghệ cho DN nhỏ và vừa; hỗ trợ DN nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; hỗ trợ tư vấn; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DN nhỏ và vừa; hỗ trợ đào tạo khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp... Cùng với các giải pháp cụ thể được các ngành, các địa phương đang tích cực, khẩn trương triển khai sẽ là điều kiện thuận lợi để toàn tỉnh nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển DN trong năm 2022.

Bài và ảnh: Minh Hằng

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/kinh-te/doanh-nghiep-tham-gia-thi-truong-vuot-ky-vong/163364.htm