Doanh nghiệp sẽ khai báo Hải quan qua mạng

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CAO) Đó là mục tiêu cải cách và hiện đại hóa thủ tục hành chính của ngành Hải quan TPHCM trong năm 2009.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/an_ninh_kinh_te/20081230.85897/copy2_of_20081230.58655/20090318.85753.html