Doanh nghiệp sau Tết: 'Khát' lao động

Doanh nghiệp sau Tết: 'Khát' lao động

Doanh nghiệp sau Tết: 'Khát' lao động

Doanh nghiệp sau Tết: 'Khát' lao động

Sau Tết, doanh nghiệp ở Bình Dương, Đồng Nai cần lượng lớn lao động. Nhiều doanh nghiệp phải cử người bố...
Doanh nghiệp 'khát' lao động sau Tết

Doanh nghiệp 'khát' lao động sau Tết