Doanh nghiệp phải thông báo mức thưởng Tết cho người lao động

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa có công văn yêu cầu giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trên cả nước báo cáo tình hình tiền lương năm 2016 và

phương án tiền thưởng trong dịp Tết Nguyên đán 2017.

Doanh nghiệp phải thông báo mức thưởng Tết cho người lao động - Ảnh 1

Khảo sát trong dịp Tết Nguyên đán 2016, tiền thưởng bình quân là khoảng một tháng lương, tương ứng 5,53 triệu đồng/người. (Ảnh minh họa)

Để góp phần ổn định quan hệ lao động trong các doanh nghiệp, nhất là dịp gần Tết, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị Sở Lao động -Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trên cả nước chỉ đạo bộ phận chuyên môn đề nghị doanh nghiệp phối hợp, trao đổi với tổ chức công đoàn cơ sở xây dựng phương án hỗ trợ người lao động các khoản trợ cấp, phụ cấp.

Đặc biệt, đối với phương án tiền thưởng trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, doanh nghiệp phải thông báo cho người lao động trong doanh nghiệp biết.

Bốn nhóm doanh nghiệp được lưu ý xây dựng kế hoạch lương, thưởng Tết Âm lịch Đinh Dậu 2017 gồm: Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu; doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước; doanh nghiệp tư nhân; doanh nghiệp FDI.

Bộ yêu cầu các địa phương khảo sát về tình hình tiền lương, nợ lương năm 2016 và kế hoạch thưởng Tết cho người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn và gửi báo cáo về Bộ trước 31/12/2016.

Năm 2016, số liệu khảo sát của 63 tỉnh, thành phố tại 13.178 doanh nghiệp với 2,4 triệu người lao động cho thấy tiền thưởng Tết âm lịch năm 2016 bình quân khoảng một tháng lương, tương ứng 5,53 triệu đồng/người, tăng 15,7% so với thưởng tết Nguyên đán 2015.

Trong đó, mức thưởng Tết cao nhất thuộc về một doanh nghiệp FDI tại Hải Dương, với mức thưởng 624 triệu đồng/người. Người có mức thưởng thấp nhất là 40.000 đồng/người, thuộc doanh nghiệp FDI ở Bình Phước.

Về thưởng Tết Dương lịch năm 2016, khảo sát cho thấy, có 72% số doanh nghiệp báo cáo có tiền thưởng Tết Dương lịch với mức thưởng bình quân khoảng 1,18 triệu đồng/người, tăng 1,6% so với năm 2015 (1,16 triệu đồng/người).

T.Tân