Doanh nghiệp phải điều chỉnh lương cho tất cả NLĐ

    Gốc

    Tình hình ngừng viêc ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại TPHCM vân diễn ra phức tạp, trong đó có nguyên nhân do việc điều chỉnh lương tối thiểu chưa thỏa đáng. Báo NLĐ đã trao đổi với ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN, về vấn đề này

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/cong-doan/213621.asp