Doanh nghiệp phá sản: Thực tế còn nhiều hơn

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Thống kê của Hiệp hội DNNVV về tác động khủng hoảng kinh tế đối với các DN nhỏ và vừa cho thấy, trong tổng số DN, các DN khó khăn trung bình khoảng 70%, rất khó khăn chiếm khoảng 20%.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=136354