Doanh nghiệp ô tô tải hồi hộp “nhận lì xì” 203 tỷ đồng

Trả lời mới đây của Bộ Tài chính với Cục Hải quan Thanh Hóa và Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường về việc xử lý thuế nhập khẩu ô tô tải tự đổ có trọng tải trên 24 tấn đến dưới 45 tấn nhập khẩu về trong khoảng thời gian từ 1/1/2008 đến 21/12/2009 khiến nhiều doanh nghiệp ô tô đang hồi hộp chờ nhận lại hàng tỷ đồng tiền thuế đã nộp.

Theo Văn bản số 855/BTC-TCHQ, Bộ Tài chính cho hay, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn 6976/VPCP-KTTH ngày 21/8/2013 chỉ đạo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đồng ý với hướng xử lý của Bộ Tài chính tại Công văn số 10006/BTC-TCHQ về vấn đề thuế nhập khẩu ô tô tải tự đổ. Theo đó, đối với những xe ô tô tải tự đổ có trọng tải trên 24 tấn đến dưới 45 tấn đã đăng ký tờ khai từ ngày 1/1/2008 đến hết ngày 21/12/2009 (đã thu thuế nhập khẩu theo mức thuế suất khác mức thuế suất 10% ) thì áp dụng chung mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 10%.

Công văn 10006/BTC-TCHQ cũng cho biết, báo cáo rà soát của các đơn vị hải quan đến ngày 30/5/2013, trong giai đoạn từ 1/1/2008 đến 21/12/2009, một số doanh nghiệp đã được áp dụng mức thuế suất 10%.

Tuy nhiên, một số doanh nghiệp khác bị áp mức thuế suất trên 10% (trong tổng số 133 doanh nghiệp nhập khẩu xe tải tự đổ có 98 doanh nghiệp nhập khẩu 2.145 xe và đã nộp thuế nhập khẩu theo các mức thuế trên 10%). Số thuế nhập khẩu của các doanh nghiệp này nếu tính lại theo mức thuế suất 10% thì phải hoàn khoảng 203,5 tỷ đồng.

Trong đó, đáng chú ý nhất là Doanh nghiệp tư nhân Xuân Trường, với số thuế nhập khẩu sẽ được hoàn theo mức thuế 10% lên tới 26,6 tỷ đồng.

Cũng cần nhắc lại là trước đó, việc hoàn thuế cho Doanh nghiệp tư nhân Xuân Trường đã tốn nhiều thời gian tranh cãi giữa doanh nghiệp với cơ quan chức năng và chính trong nội bộ cơ quan hữu trách với nhau.

Nguyên do, khi nhập khẩu tổng cộng 320 xe tải tự đổ nhãn hiệu Hyundai HD270 (Hàn Quốc) và Hino FM1JLUD (Nhật Bản), Xuân Trường đã nộp thuế ở mức 20%. Tuy nhiên, khi Bộ Tài chính có Văn bản số 8487/BTC- CST về việc xử lý thuế với ô tô tải tự đổ loại (từ trên 24 tấn đến 45 tấn) ở các tờ khai từ ngày 22/12/2009 đến hết ngày 25/4/2010 và đã thu thuế nhập khẩu 20%, thì được áp dụng mức thuế 10%, Xuân Trường đã xin tính lại thuế nhập khẩu ở mức 10% với 70 xe nhập khẩu giai đoạn này. Cuối cùng, đề nghị tính lại thuế của Xuân Trường đã được Cục Hải quan Thanh Hóa chấp thuận.

Đặc biệt, đại diện Xuân Trường còn cho rằng, theo Văn bản số 7077/BTC-CST (ngày 2/6/2010) của Bộ Tài chính và Văn bản 3961/VPCP-KTTH (ngày 9/6/2010) của Văn phòng Chính phủ, thì 250 xe tải mà Xuân Trường đã nhập khẩu trong thời gian từ ngày 1/1/2008 đến 21/12/2009 cũng phải được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu là 10%, thay vì mức đã nộp là 20%. Cục Hải quan Thanh Hóa cũng đã tính tới việc áp thuế nhập khẩu là 16% với xe nhập khẩu trong năm 2008 và 14% với xe nhập khẩu năm 2009, thay vì 20% mà Xuân Trường đã nộp.

Tuy nhiên, vào cuối tháng 1/2013, Tổng cục Hải quan đã nhắc nhở Cục Hải quan Thanh Hóa kiểm tra, rà soát lại việc phân loại mặt hàng xe ô tô tải tự đổ có tổng trọng lượng có tải (từ trên 25 tấn đến 45 tấn) của Xuân Trường và xử lý truy thu, truy hoàn theo quy định của pháp luật.

Theo Tổng cục Hải quan, các xe ô tô tải tự đổ nhãn hiệu HINO FM1JLUD và Hyundai HD270 do Xuân Trường nhập khẩu, qua kiểm tra thực tế lại không đáp ứng các quy định hiện hành theo chú giải HS nhóm 8704 và Công văn số 10565/BTC-CST. Như vậy, các xe ô tô tải tự đổ do Xuân Trường nhập khẩu không đủ điều kiện để được phân loại vào phân nhóm 8704.10. Nghĩa là không đủ điều kiện để được hưởng thuế thấp hơn mức 20% như đã nộp trước đó.

Sau một hồi cho hoàn thuế, không đồng ý và nay lại được hoàn thuế xem ra Doanh nghiệp tư nhân Xuân Trường và hàng loạt doanh nghiệp khác đã có thể mở tiệc mừng bởi chắc chắn nhận được tổng cộng 203 tỉ đồng tiền hoàn thuế, đặc biệt khi tình hình kinh tế và hoạt động của các doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn.

Phản ứng về hướng dẫn này của Bộ Tài chính, Công ty Hoàng Trà, một doanh nghiệp cũng nhập khẩu các xe tải loại này cho biết, các doanh nghiệp là CTCP Thu Ngân, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Quảng Tây, Công ty Xuất nhập khẩu Thụy Trạch, CTCP Thiết bị phụ tùng Đà Nẵng…đã nộp thuế nhập khẩu xe tải tự đổ loại này ở mức 20% năm 2007 lại được Hải quan tỉnh Lạng Sơn cho hoàn thuế ở mức 10%. Nên nếu không xét cho các doanh nghiệp khác là không công bằng.

Tuy vậy, Bộ Tài chính cũng khẳng định, không xử lý lại các trường hợp phát sinh trong giai đoạn 2006-2007 và từ 22/9/2009 đến 25/04/2010.

Thanh Hương(baodautu.vn)