Doanh nghiệp nước ngoài sẽ được kinh doanh lữ hành

Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi) gồm 10 Chương, 79 Điều, được trình Quốc hội vào chiều 7-11.

Doanh nghiệp nước ngoài sẽ được kinh doanh lữ hành - Ảnh 1

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trình bày Tờ trình Dự án Luật Du lịch (sửa đổi).

Giảm điều kiện kinh doanh lữ hành

Theo Tờ trình do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện trình bày trước Quốc hội, dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi) bổ sung quy định về giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa, đưa quy định về kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế về mặt bằng chung, đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách du lịch. Điều kiện kinh doanh lữ hành được quy định đơn giản hơn, giảm từ 5 điều kiện xuống 3 điều kiện.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp và sự bình đẳng của khách du lịch, dự thảo Luật đã quy định nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành mua bảo hiểm cho tất cả khách du lịch thay vì chỉ mua bảo hiểm cho khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài như quy định tại Luật hiện hành.

Đáng chú ý, nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Đầu tư 2014 và Luật Doanh nghiệp 2014, dự thảo Luật quy định doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được kinh doanh lữ hành đưa khách du lịch vào Việt Nam và đưa khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài, không giới hạn ở loại hình doanh nghiệp để đảm bảo quyền lợi của khách du lịch, tạo sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy cạnh tranh, nâng cao chất lượng dịch vụ và tính chuyên nghiệp trong hoạt động lữ hành.

Đối với cơ sở lưu trú, dự thảo Luật bỏ quy định về Làng du lịch và bổ sung quy định về Tàu thủy lưu trú du lịch là loại hình lưu trú đang phát triển tại các khu du lịch biển.

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh lưu trú du lịch hoạt động theo cơ chế thị trường, dự thảo quy định việc thẩm định, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch được áp dụng tự nguyện, không bắt buộc như quy định tại Luật du lịch hiện hành. Theo đó, doanh nghiệp có thể đăng ký với cơ quan quản lý du lịch ở Trung ương hoặc địa phương theo phân cấp để thẩm định, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch hoặc kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp và văn bản pháp luật liên quan mà không cần xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch.

Đối với các cơ sở lưu trú du lịch đã được xếp hạng, dự thảo bỏ quy định tái thẩm định, công nhận lại hạng sau 3 năm; bổ sung quy định thu hồi quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch khi không duy trì chất lượng theo tiêu chuẩn đã được công nhận; bổ sung trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về du lịch trong việc kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ lưu trú du lịch.

Tạo thuận lợi cho hướng dẫn viên

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết: Để phù hợp với thực tiễn, dự thảo Luật quy định “hướng dẫn viên” theo chương trình du lịch và “hướng dẫn viên” tại điểm.

“Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên được quy định thống nhất và đơn giản hơn, không phân biệt hướng dẫn viên nội địa và hướng dẫn viên quốc tế, chỉ căn cứ vào ngôn ngữ sử dụng khi hướng dẫn khách du lịch”- ông Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh.

Một điểm đáng chú ý khác được đưa ra trong dự thảo là sử dụng khái niệm “hướng dẫn viên du lịch tại điểm” thay cho khái niệm “thuyết minh viên”; bổ sung quy định về điều kiện, thẩm quyền cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm.

Hiện nay, trên cơ sở vai trò quan trọng của hướng dẫn viên du lịch trong việc cung cấp, truyền tải thông tin về sản phẩm du lịch, bản sắc văn hóa dân tộc, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, Luật Du lịch quy định hướng dẫn viên được hành nghề khi có hợp đồng với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành.

Tuy nhiên, để phù hợp với điều kiện thực tế, tạo sự sẵn sàng, đa dạng về loại hình cung cấp dịch vụ hướng dẫn nhưng vẫn đảm bảo chất lượng của dịch vụ, dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi) mở rộng điều kiện hành nghề của hướng dẫn viên, theo đó, ngoài việc hành nghề trên cơ sở hợp đồng giao kết với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, hướng dẫn viên có thể hành nghề theo hợp đồng giao kết với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn hoặc tham gia tổ chức xã hội- nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch.

Theo dự thảo, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch gồm: Công dân Việt Nam đi du lịch nước ngoài; Người Việt Nam định cư ở nước ngoài đi du lịch Việt Nam; Người nước ngoài vào Việt Nam đi du lịch; Người nước ngoài cư trú ở Việt Nam đi du lịch nước ngoài; Người nước ngoài cư trú ở Việt Nam đi du lịch Việt Nam.

Thái Bình