Doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên về việc làm

Công ty 100% vốn nước ngoài đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ nhân sự và việc làm tại Việt Nam, vừa được Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội chính thức cấp giấy phép hoạt động.