Doanh nghiệp lỗ tiền tỷ mỗi ngày

Trước đây, khi giá USD ổn định quanh mốc 16.000 đồng/USD, lợi nhuận của Công ty Phân lân super phốt phát Lâm Thao vẫn ổn định, nhưng từ khi giá USD trên thị trường biến động, DN này đang đứng trước một thực trạng càng sản xuất càng thua lỗ. Trung bình, một ngày công ty bán ra từ 4.000-5.000 tấn phân lân và phải chịu khoản lỗ dao động từ 1-2 tỷ đồng/ngày.