Doanh nghiệp kỳ vọng vào dự thảo Luật Quản lý ngoại thương

Tránh lạm dụng, tiêu cực đối với hoạt động xuất nhập khẩu, minh bạch hóa thông tin, giảm thiểu thủ tục hành chính… là mục tiêu dự thảo Luật Quản lý ngoại thương hướng tới.

Doanh nghiệp kỳ vọng vào dự thảo Luật Quản lý ngoại thương - Ảnh 1

Đây cũng là lý do để các doanh nghiệp xuất nhập khẩu kỳ vọng vào bản dự thảo Luật Quản lý ngoại thương sẽ được Bộ Công Thương trình bày tại Quốc hội trong hôm nay (27/10).