Doanh nghiệp không thể “lơ là”!

    Gốc

    Hanoinet - Theo Báo cáo về hoạt động Thương mại điện tử ( TMĐT) của Bộ Công Thương, vấn đề an toàn trong giao dịch được đánh giá là một trong những cản trở lớn đối với sự phát triển của TMĐT.

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=12&NewsId=28389