Doanh nghiệp khó khăn sẽ được cơ cấu nợ, giữ nguyên nhóm nợ đến hết năm

Chính sách cơ cấu nợ, cho giữ nguyên nhóm nợ với doanh nghiệp khó khăn sẽ được kéo dài thời gian áp dụng đến hết năm, thay vì như quy định hiện hành dừng lại ở giữa năm nay.

"Ngân hàng Nhà nước cho phép các ngân hàng kéo dài chính sách cơ cấu, giữ nguyên nhóm nợ với doanh nghiệp khó khăn thêm 6 tháng, tức tới hết năm nay" - Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết tại buổi họp báo sáng nay, 19-4.

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú thông tin về việc kéo dài thời gian áp dụng Thông tư 02 để hỗ trợ doanh nghiệp khó khăn. Ảnh: Minh Trúc

Đây là chính sách được quy định trong Thông tư 02 do NHNN ban hành đầu năm 2023. Theo đó cho phép các ngân hàng thương mại tiến hành cơ cấu nợ, giữ nguyên nhóm nợ với doanh nghiệp khó khăn đến 30-6-2024.

Quá trình triển khai Thông tư 02, nhiều hiệp hội, doanh nghiệp đề xuất kéo dài chính sách này, do bối cảnh kinh tế chưa phục hồi hoàn toàn, doanh nghiệp vẫn gặp khó và cần thêm thời gian có nguồn lực trả nợ. Nay đề xuất này được NHNN đồng ý.

Dù vậy, Phó Thống đốc Đào Minh Tú lưu ý mức độ và liều lượng áp dụng chính sách trên thực tế phải đảm bảo hài hòa hai vấn đề, là chất lượng hoạt động của các ngân hàng thương mại và nỗ lực của chính doanh nghiệp. Chính vì thế, trước mắt chỉ kéo dài thời hạn áp dụng Thông tư 02 thêm 6 tháng.

"Tùy theo tình hình thực tế, NHNN sẽ xem xét việc dừng hay gia hạn thêm hay không", ông Tú nói thêm.

Theo Thông tư 02, các khách hàng nếu đủ điều kiện sẽ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ (không nhảy nhóm nợ). Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được quyền xem xét, đánh giá khó khăn của khách hàng để quyết định việc cơ cấu nợ. Thời gian cơ cấu không vượt quá 12 tháng từ ngày khoản nợ đến hạn.

Sau khi cơ cấu, các ngân hàng phải trích lập dự phòng rủi ro theo lộ trình. Trong đó, dự phòng phải trích bổ sung với các khoản nợ cơ cấu lại được thực hiện theo hai giai đoạn, tối thiểu 50% vào ngày 31-12-2023 và trích đủ 100% cuối năm 2024.

MINH TRÚC

Nguồn PLO: https://plo.vn/doanh-nghiep-kho-khan-se-duoc-co-cau-no-giu-nguyen-nhom-no-den-het-nam-post786443.html