Doanh nghiệp khó khăn được gia hạn nợ thuế

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Bộ Tài chính vừa có thông tư hướng dẫn thi hành các biện pháp xử lý nợ đọng thuế. Theo đó, các doanh nghiệp (DN) gặp khó khăn về tài chính, kinh doanh thua lỗ liên tục từ năm 2005 đến 2007 sẽ được gia hạn nộp thuế.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/180899