Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động tăng 23,6%

Báo cáo Tình hình kinh tế xã hội tháng 11-2016 của Tổng cục Thống kê cho thấy, trong 11 tháng, cả nước có cả nước có 101.683 DN đăng ký thành lập mới.

Số DN thành lập mới giảm 3,8% so với tháng trước. Ảnh minh họa: Hữu Linh.

Cụ thể, trong tháng 11-2016, cả nước có gần 10 nghìn DN thành lập mới với số vốn đăng ký là 87,1 nghìn tỷ đồng. Con số này cho thấy số DN thành lập mới giảm 3,8% so với tháng trước, tuy nhiên, số vốn đăng ký lại tăng 6,8% so với tháng 10. Số vốn đăng ký bình quân một DN đạt 8,8 tỷ đồng, tăng 11,1%.

Cũng theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong tháng, cả nước có 2.074 DN quay trở lại hoạt động, tăng 4,9% so với tháng trước, tuy nhiên lại có tới 6.838 DN tạm ngừng hoạt động (tăng 7,2%) và 1.173 DN hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động (tăng 26,1%).

Tính chung 11 tháng, cả nước có 101.683 DN đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 797,7 nghìn tỷ đồng (nếu tính cả 1.463,9 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các DN thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký và bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 11 tháng là 2.261,6 nghìn tỷ đồng), tăng 17,1% về số DN và tăng 48,1% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015.

Trong 11 tháng năm nay còn có 24.560 DN quay trở lại hoạt động, tăng 31,7% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số DN đăng ký thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động trong 11 tháng lên 126,2 nghìn DN.

“Điều này cho thấy khung khổ pháp lý mới cùng với các giải pháp của Chính phủ trong việc hỗ trợ, khuyến khích DN phát triển đang tiếp tục phát huy hiệu quả”, Tổng cục Thống kê nhận định.

Trong đó, đáng chú ý là DN trong lĩnh vực kinh doanh BĐS tăng 95,6% về số DN và tăng 221,2% về vốn đăng ký.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cũng cho thấy, số DN hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 11 tháng là 10.468 DN, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó 93,3% DN có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng. Bên cạnh đó, số DN tạm ngừng hoạt động trong 11 tháng năm nay là 54.046 DN, giảm 13,8% so với cùng kỳ năm trước.

Hoài Anh