Doanh nghiệp Hà Lan sắp “đổ bộ” vào Việt Nam

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Hỏi chuyện Bộ trưởng Bộ Ngoại thương Hà Lan Frank Heemskerk về chuyến thăm Việt Nam sắp tới của đoàn doanh nghiệp nước này...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=10&home=detail&id=a60c655cfbee3e&page=category