Doanh nghiệp được hỗ trợ đổi mới công nghệ

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    (NLĐ)- Các doanh nghiệp đang có những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực công nghệ, các doanh nghiệp muốn chuyển giao công nghệ hoặc có nhu cầu đào tạo nâng cao năng lực đổi mới công nghệ đều có thể nhận được các hỗ trợ và hướng dẫn cụ thể từ đề án “Đổi mới công nghệ công nghiệp trên địa bàn TPHCM”.

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090318100016499P0C1014/doanh-nghiep-duoc-ho-tro-doi-moi-cong-nghe.htm