Doanh nghiệp dồi dào đơn hàng xuất khẩu

Quý I, nhiều doanh nghiệp cho biết đơn hàng xuất khẩu dồi dào, doanh thu dự kiến tăng 10-30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/doanh-nghiep-doi-dao-don-hang-xuat-khau-111883.htm