Doanh nghiệp đã có thể đăng ký xuất khẩu tổ yến sang Trung Quốc

Cục Thú y đã có văn bản gửi các DN, hiệp hội, hội có hoạt động kinh doanh, chế biến tổ yến về việc hướng dẫn đăng ký xuất khẩu tổ yến từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) vừa có văn bản gửi Chi cục Thú y các vùng I, II, III, IV, V, VI, VII; Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh; Chi cục có chức năng quản lý chuyên ngành thúy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các DN, hiệp hội, hội có hoạt động kinh doanh, chế biến tổ yến về việc hướng dẫn đăng ký xuất khẩu tổ yến từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Cụ thể, Cục Thú y đang chủ động trao đổi với Tổng cục Hải quan Trung Quốc để thống nhất mẫu Giấy chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu tổ yến. Việc xuất khẩu tổ yến của Việt Nam chỉ có thể thực hiện được, khi Tổng cục Hải quan Trung Quốc chấp thuận mẫu Giấy chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu.

Các kỹ thuật viên làm vệ sinh, phân loại trước khi sơ chế tổ yến thành nhiều sản phầm khác nhau.

Các kỹ thuật viên làm vệ sinh, phân loại trước khi sơ chế tổ yến thành nhiều sản phầm khác nhau.

Để chuẩn bị kỹ các điều kiện, nội dung và có thể xuất khẩu được tổ yến, Cục Thú y hướng dẫn DN quy trình đăng ký xuất khẩu. Theo đó, DN cần đăng ký mã số nhà nuôi chim yến với địa phương, nơi có nhà nuôi chim yến theo quy định của pháp luật về chăn nuôi, hướng dẫn tại Công văn số 8107 ngày 1/12/2022 của Bộ NN&PTNT.

DN có nhu cầu xuất khẩu tổ yến sang Trung Quốc cần gửi văn bản đến Cục Thú y đề nghị hướng dẫn, hỗ trợ các thủ tục xuất khẩu sản phẩm tổ yến sang Trung Quốc.

Văn bản gồm có: Danh sách các nhà nuôi chim yến cung cấp tổ yến nguyên liệu cho DN (mã số nhà yến, tên, địa chỉ nhà yến, diện tích và sản lượng nhà yến); Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (để làm thủ tục xác nhận tài khoản DN trên hệ thống đăng ký DN của Tổng cục Hải quan Trung Quốc); các giấy chứng nhận quản lý chất lượng của cơ sở chế biến tổ yến (chứng nhận HACCP, ISO...).

Trên cơ sở đề nghị của DN, Cục Thú y sẽ hướng dẫn giám sát dịch bệnh tại các nhà nuôi chim yến, giám sát an toàn thực phẩm tại cơ sở chế biến tổ yến xuất khẩu; chỉ đạo các Chi cục Thú y vùng lập kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện giám sát.

Sau khi có kết quả giám sát dịch bệnh và an toàn thực phẩm đạt yêu cầu, các DN đăng ký xuất khẩu với Tổng cục Hải quan Trung Quốc theo quy định tại Lệnh 248 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc.

Sau khi DN khai báo và tải các giấy tờ theo yêu cầu lên hệ thống quản lý đăng ký DN của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, Cục Thú y sẽ bổ sung thư xác nhận DN đáp ứng yêu cầu của Nghị định thư (đã được giám sát dịch bệnh và an toàn thực phẩm) và gửi cho Tổng cục Hải quan Trung Quốc xem xét, quyết định. Kết quả đăng ký doanh nghiệp sẽ được Tổng cục Hải quan Trung Quốc thông báo trực tiếp cho DN qua tài khoản đăng ký.

DN được Tổng cục Hải quan Trung Quốc chấp thuận, sẽ thực hiện các thủ tục xuất khẩu tổ yến theo quy định về kiểm dịch xuất khẩu sản phẩm động vật tại Thông tư số 25 ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.

Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch, kiểm tra và vệ sinh thú y đối với sản phẩm tổ yến xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc đã được Bộ NN&PTNT và Tổng cục Hải quan Trung Quốc ký và có hiệu lực từ ngày 9/11/2022. Thực hiện Nghị định thư, Bộ NN&PTNT đã tổ chức Hội nghị phổ biến thông tin vào ngày 22/11, sau đó ban hành Công văn số 8107 ngày 1/12/2022 hướng dẫn các địa phương và DN triển khai thực hiện./.

Minh Long/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/thi-truong/doanh-nghiep-da-co-the-dang-ky-xuat-khau-to-yen-sang-trung-quoc-post993064.vov