Doanh nghiệp chưa "mặn" với nhà ở xã hội

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Nhiều doanh nghiệp đã phản ánh về những vướng mắc khi tham gia chương trình xây dựng nhà ở xã hội...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=17&home=detail&id=2d763c861612c3&page=category