Doanh nghiệp chưa “mặn“ với nhà ở xã hội

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Qui định nhà ở xã hội phải thấp hơn bảy tầng và có diện tích căn hộ vừa phải là để giảm bớt chi phí xây dựng, chi phí quản lý, từ đó giảm giá thành cho thuê...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/06/12/093138/8459