Doanh nghiệp chậm nộp thuế, chiếm dụng tiền để kinh doanh

Tổng Cục thuế cho biết, do tình hình kinh tế khó khăn nhiều doanh nghiệp đã lâm vào tình trạng thua lỗ. Sức tiêu thụ hàng hóa chậm, ngân hàng thắt chặt cho vay khiến nhiều doanh nghiệp chấp nhận nộp phạt chậm để chiếm dụng tiền thuế làm vốn kinh doanh. Số tiền thuế của đối tượng nợ có khả năng thu chiếm 72,3% tổng số nợ thuế, trong đó số doanh nghiệp nợ trên 90 ngày chiếm 63,3%. Thị trường bất động sản đóng băng cũng ảnh hưởng đến việc thực hiện nộp thuế của một số doanh nghiệp.