Doanh nghiệp bắt tay nhà nông tạo cú hích sản xuất khoai tây

Trải qua một thập kỷ, những củ khoai tây - nguyên liệu 'bền mùa' và nụ cười của người nông dân Đơn Dương là cái kết đẹp cho mô hình kết hợp doanh nghiệp - hộ nông tại Lâm Đồng.

Giang Tiểu San