Đoán vật từ hình ảnh phóng to (2)

Hãy nhìn cận cảnh đồ vật thật kỹ rồi đoán xem đó là gì, bật mí là chúng toàn là những vật dụng hàng ngày quanh bạn nhé!

Đoán vật từ hình ảnh phóng to (2) - Ảnh 1

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/doan-vat-tu-hinh-anh-phong-to-2-3502793-p2.html">=> Đáp án

Đoán vật từ hình ảnh phóng to (2) - Ảnh 2

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/doan-vat-tu-hinh-anh-phong-to-2-3502793-p3.html">=> Đáp án

Đoán vật từ hình ảnh phóng to (2) - Ảnh 3

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/doan-vat-tu-hinh-anh-phong-to-2-3502793-p4.html">=> Đáp án

Đoán vật từ hình ảnh phóng to (2) - Ảnh 4

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/doan-vat-tu-hinh-anh-phong-to-2-3502793-p5.html">=> Đáp án

Đoán vật từ hình ảnh phóng to (2) - Ảnh 5

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/doan-vat-tu-hinh-anh-phong-to-2-3502793-p6.html">=> Đáp án

Ốc Sên