Đoàn Tư lệnh Không quân Thái lan thăm Việt Nam

    Báo VTC News
    Gốc

    Đoàn Tư lệnh Không quân Thái Lan do Đại tướng Chalít Puhasúc, Tư lệnh Không quân Hoàng gia Thái Lan dẫn đầu, sang thăm Việt Nam từ ngày 21 đến 23/4.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/246312/Default.aspx