Đoàn trợ lý Nghị sĩ Hoa Kỳ thăm khu xử lý dioxin sân bay Đà Nẵng

Việc hoàn thành Dự án hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ xử lý ô nhiễm dioxin tạo dấu mốc quan trọng trong nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh ở Việt Nam.

Chiều (17/4), Đoàn Trợ lý Nghị sĩ Hoa Kỳ do bà Terra Lynn Sabag, Phó Chánh Văn phòng Hạ Nghị sĩ Hoa Kỳ Rick Larsen làm trưởng đoàn đã đến tìm hiểu thực tế địa điểm thực hiện Dự án “Xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng".

Bà Terra Lynn Sabag, Phó Chánh Văn phòng Hạ Nghị sĩ Hoa Kỳ Rick Larsen.

Dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng kéo dài 6 năm với kinh phí 110 triệu USD do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Quốc phòng Việt Nam phối hợp thực hiện.

Dự án triển khai từ tháng 8/2012, đã xử lý thành công hơn 90.000 mét khối đất, trầm tích ô nhiễm bằng phương pháp khử hấp thụ nhiệt và cô lập an toàn 50.000 mét khối đất, trầm tích nhiễm dioxin nồng độ thấp. Dự án đã làm sạch và giải phóng gần 30 ha đất để nâng cấp mở rộng sân bay Đà Nẵng.

Việc hoàn thành Dự án hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng đã tạo dấu mốc quan trọng trong nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh ở Việt Nam.

Dự án triển khai từ tháng 82012, đã xử lý thành công hơn 90.000 mét khối đất, trầm tích ô nhiễm tại sân bay Đà Nẵng.

Kết quả dự án đã chứng minh tính hiệu quả và ý nghĩa trên nhiều lĩnh vực: Môi trường, kinh tế - xã hội, sức khỏe cộng đồng, đối ngoại... đem lại những bài học kinh nghiệm quý báu trong công tác quản lý, giám sát, vận hành và ứng dụng công nghệ trong hoạt động khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin…

Đoàn Trợ lý Nghị sĩ Hoa Kỳ tìm hiểu tại Khu xử lý dioxin sân bay Đà Nẵng.

Bà Terra Lynn Sabag, Phó Chánh Văn phòng Hạ Nghị sĩ Hoa Kỳ Rick Larsen chia sẻ, Đoàn có mặttại đây nhằm củng cố thêm mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam ngày càng thắt chặt, sâu sắc: "Trong tất cả các lĩnh vực chúng ta hợp tác có cả thương mại, kinh tế và kể cả quốc phòng. Trong đó, bao gồm cả những vấn đề liên quan đến việc khắc phục hậu quả chiến tranh. Khi tận mắt chứng kiến và nghe về quá trình tẩy độc ở sân bay Đà Nẵng và sân bay Biên Hòa thật sự có ý nghĩa với chúng tôi"./.