Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thăm Trung Quốc

    Báo VTC News
    Gốc

    Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc khẳng định quyết tâm duy trì các hoạt động hợp tác như trao đổi các chuyến thăm của đoàn lãnh đạo Đoàn, tổ chức gặp gỡ hữu nghị thanh niên hai nước cấp quốc gia và ở các tỉnh biên giới.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/244111/Default.aspx