Đoạn thông điệp đe dọa của Iran với các tàu chiến Hoa Kỳ là trêu đùa

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    (Vitinfo) - Theo tin từ tờ Navy Times, đoạn thông điệp đe dọa từ sóng radio ở cuối cuốn video cho thấy tàu tuần tra của Iran di chuyển gần các tàu chiến của Hoa Kỳ ở vịnh Ba Tư có thể được phát ra từ một người thích đùa cợt hơn là từ những tàu tuần tra của Iran.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quansu//35616/default.aspx