Đoàn thể thao Việt Nam lên đường dự Olympic Bắc Kinh vào hai đợt

    1 đăng lạiGốc

    ND- Đoàn thể thao Việt Nam sẽ lên đường sang Bắc Kinh vào hai đợt: đợt 1 (ngày 5-8) và đợt 2 (ngày 15-8), dự kiến người vinh dự cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam tại Thế vận hội Bắc Kinh là vận động viên điền kinh Nguyễn Đình Cương.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=127545&sub=136&top=46