Đoàn thanh niên các cơ quan Trung ương - Một thời tự hào

Trong thư gửi Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn các cơ quan Trung ương và tập thể những người biên soạn cuốn sách Đoàn thanh niên các cơ quan trung ương - Một thời tự hào vừa được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã viết: "Thời kỳ hoạt động của Đoàn các cơ quan Trung ương tuy không dài, nhưng đây là thời kỳ rất sôi nổi của lớp thanh niên các cơ quan Trung ương được sinh ra từ trong Cách mạng Tháng Tám, được lớn lên, học tập, rèn luyện trong hai cuộc chiến tranh vệ quốc đến toàn thắng và những năm đầu của thời kỳ đất nước thống nhất, xây dựng chủ nghĩa xã hội".

Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc biên soạn cuốn sách về truyền thống đã làm sống lại những kỷ niệm một thời sôi nổi đáng nhớ, đáng tự hào của thanh niên các cơ quan Trung ương, trong đó có nhiều tư liệu quý, nhiều tấm gương hy sinh, cống hiến và nhiều ký ức sâu sắc với lý tưởng cao đẹp. Đoàn thanh niên các cơ quan Trung ương thành lập trong một giai đoạn nhiều biến động của đất nước sau kháng chiến chống thực dân Pháp, xây dựng CNXH ở miền bắc và chi viện nhân dân miền nam đấu tranh thống nhất đất nước, từ năm 1955 đến năm 1978. Cuốn sách về Đoàn dày 431 trang, bao gồm 61 bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cán bộ từng tham gia hoạt động ở Đoàn thanh niên các cơ quan Trung ương trong quãng thời gian 23 năm. Có thể nói, đây là cuốn biên niên sử về các thế hệ đoàn viên thanh niên các cơ quan Trung ương nối tiếp nhau rèn luyện, cống hiến và trưởng thành từ trong kháng chiến chống thực dân Pháp, rồi qua các thời kỳ xung phong tình nguyện vượt mức kế hoạch năm năm lần thứ nhất xây dựng miền bắc XHCN, kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến ba năm đầu sau khi giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất Tổ quốc, Đoàn thanh niên các cơ quan Trung ương hoàn thành nhiệm vụ và giải thể, chuyển giao các cơ sở đoàn về địa phương. Các bài viết ghi dấu những kỷ niệm sâu sắc về Đoàn và phong trào thanh niên của một thời kỳ đáng nhớ, đáng tự hào. Được sự giúp đỡ của Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam và một số cơ quan báo chí, thư viện, các cựu cán bộ Đoàn, bên cạnh các bài viết cuốn sách cũng đã đăng tải nhiều tấm ảnh tư liệu về hoạt động của Đoàn các cơ quan Trung ương cùng các trích dẫn bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong những lần gặp gỡ, nói chuyện với Đoàn và thanh niên các cơ quan Trung ương. Ra mắt bạn đọc trong cả nước đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, có thể nói, cuốn sách Đoàn thanh niên các cơ quan Trung ương - Một thời tự hào là món quà quý không chỉ với những thế hệ cán bộ Đoàn qua các thời kỳ mà còn như một cuốn 'giáo khoa thư', cung cấp các kinh nghiệm bổ ích cho công tác tổ chức, tập hợp và xây dựng phong trào thanh niên hôm nay.