Đoàn tàu mang thông điệp ATGT

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Ngày 10-9, tại ga Hà Nội, Hội Kinh tế và Vận tải đường sắt phối hợp với Cục Đường sắt, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức đoàn tàu tuyên truyền về ATGT trên tuyến đường sắt Bắc Nam.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/180078