Đoàn tàu chở 46 nhà hoạt động vì nhân quyền đến Dải Ga-da

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Theo AP, hai chiếc tàu chở 46 nhà hoạt động vì nhân quyền thuộc 17 nước đã đến Dải Ga-da chiều ngày 23-8. Hàng ngàn người Pa-le-xtin đã đổ ra chào đón các nhà hoạt động vì nhân quyền cùng với nhiều hàng cứu trợ nhân đạo...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocte.tinquocte.41394.qdnd