Đoàn tàu chạy xuyên qua chung cư khó tin đến kinh ngạc

Đoàn tàu chạy xuyên qua chung cư cao tầng này nằm tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc và được thiết kế với lý do phong thủy.

Video: Đoàn tàu chạy xuyên qua chung cư khó tin đến kinh ngạc: