Đoán rau quả từ hình ảnh phóng to

Những đôi mắt tinh như cú vọ hãy trổ tài soi hình thôi nào!

Mộc Trà