Đoàn Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị thăm Cuba

    Báo VTC News
    2 đăng lạiGốc

    Đoàn đại biểu Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam (VUFO)thăm và làm việc tại Cuba từ ngày 26/6 đến ngày 2/7, nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác truyền thống giữa hai nước

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/256817/Default.aspx