Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc tại Nghệ An

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kiểm tra triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

Ngày 31/10, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kiểm tra việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được tỉnh Nghệ An tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và phương thức, đảm bảo phù hợp với từng cấp, từng đối tượng. Hầu hết cán bộ, đảng viên nắm vững những luận điểm trong Văn kiện Đại hội, từ đó tích cực thực hiện một cách sáng tạo trong thực tiễn công tác và đời sống xã hội.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp tỉnh Nghệ An đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, trong đó đặc biệt chú trọng thực hiện việc đấu tranh ngăn chặn, đầy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" trong nội bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Qua đó đã nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Báo cáo với đoàn kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh cho biết: Trong học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng, Nghệ An đã cụ thể hóa vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18. Tỉnh cũng tổ chức việc quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, mở chuyên trang trên báo Nghệ An để kêu gọi các ý kiến đóng góp cho sự phát triển của tỉnh.

Về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng, tỉnh vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thường xuyên đi kiểm tra và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong quá trình thực hiện Nghị quyết. Tỉnh cũng rất quan tâm đến công tác phát triển Đảng tại các bản làng vùng sâu, vùng xa, vùng đặc thù.

Thời gian tới, tỉnh Nghệ An tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12 gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Tỉnh Nghệ An xác định rõ nhiệm vụ cụ thể của từng giai đoạn để có biện pháp hiệu quả, cụ thể là trong năm 2016 tăng cường công tác giám sát việc quán triệt, triển khai, đưa nghị quyết vào cuộc sống và xây dựng chương trình hành động, các chương trình, đề án...

Tỉnh Nghệ An cũng tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong công tác xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm, công khai, minh bạch những vụ việc lớn, các vấn đề nổi cộm, bức xúc mà dư luận quan tâm; thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí nhằm củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng; tập trung cải cách mạnh mẽ hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính...

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định: Bộ Chính trị coi việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng là nhiệm vụ hết sức quan trọng, bởi có nắm vững Nghị quyết thì mới có thể triển khai Nghị quyết đi vào cuộc sống một cách hiệu quả. Vì vậy, việc triển khai học tập các Nghị quyết, Chỉ thị cần phù hợp với từng đối tượng; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng cần đúng trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn của tỉnh. Bên cạnh đó, Nghệ An cần đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực từ đầu nhiệm kỳ đến nay... Tỉnh cũng cần hoàn thiện, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An cần tổ chức việc học tập quán triệt và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị một cách gần gũi, thực tế, tránh hình thức với phương châm học Bác từ những việc nhỏ nhất.

Trong ba ngày (từ 31/10 - 2/11), Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị sẽ đi kiểm tra thực tế việc chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại thành phố Vinh, huyện Nam Đàn và huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

Bích Huệ (TTXVN)