Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc tại Đắk Nông

Ngày 4-12, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông để thông qua dự thảo báo cáo về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018 của Ban Chấp hành T.Ư khóa XII về 'Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ' gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành T.Ư khóa XII về 'Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả'.

Phát biểu ý kiến kết luận buổi làm việc, đồng chí Vương Đình Huệ đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông đã triển khai các nghị quyết đúng, sát yêu cầu hiện nay, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; trong quá trình thực hiện luôn giữ được ổn định chính trị, bộ máy, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển. Phó Thủ tướng đề nghị thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thống nhất hành động trong thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW gắn với Nghị quyết số 18-NQ/TW của T.Ư. Cùng với đó, đổi mới hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, rà soát nhân sự chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tỉnh phải quyết liệt hơn nữa để sắp xếp bộ máy từ bên trong, nghiêm túc tinh giản biên chế đúng lộ trình, đúng đối tượng. Có cách thi tuyển cạnh tranh về cán bộ quản lý; bảo đảm cơ cấu tổ chức cán bộ cho nhiệm kỳ tới.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/42470602-doan-kiem-tra-cua-bo-chinh-tri-lam-viec-tai-dak -nong.html