Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Tỉnh ủy về kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 88 của Bộ Chính trị

Chiều 13/6, Đoàn Khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng Đoàn làm việc với Tỉnh ủy về kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 88, ngày 18/2/2014 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm 100 năm, trên 100 năm ngày sinh; xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm; xây dựng, công bố phim tài liệu về thân thế, sự nghiệp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu.

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Đoàn khảo sát phát biểu kết luận buổi làm việc

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Đoàn khảo sát phát biểu kết luận buổi làm việc

Làm việc với đoàn khảo sát có các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nông Lương Chấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Thời gian qua, việc tổ chức học tập, quán triệt, nghiên cứu, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận số 88-KL/TW được cấp ủy các cấp chỉ đạo, tổ chức thực hiện gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm được tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

Các đại biểu nghe báo cáo tóm tắt tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 88 của Tỉnh ủy Lạng Sơn

Các đại biểu nghe báo cáo tóm tắt tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 88 của Tỉnh ủy Lạng Sơn

Trong 10 năm qua, Tỉnh ủy đã tổ chức có hiệu quả hoạt động tổ chức kỷ niệm 100 năm, trên 100 năm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Trong đó, tổ chức Lễ kỷ niệm 105 năm, Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ và đồng chí Lương Văn Tri. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp tổ chức tuyên truyền lồng ghép về thân thế, sự nghiệp của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu được 24.300 hội nghị tuyên truyền cho trên 1,5 triệu lượt người nghe; Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh phát sóng trên 1.130 tin, bài, phóng sự; Báo Lạng Sơn đăng tải trên 1.300 tin, bài, phóng sự về thân thế, sự nghiệp của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam…

Công tác xây dựng, trùng tu, tôn tạo các khu di tích, nhà lưu niệm luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, các huyện, thành phố quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt.

Thành viên Đoàn khảo sát nêu vấn đề quan tâm

Thành viên Đoàn khảo sát nêu vấn đề quan tâm

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề về: kết quả, thuận lợi, khó khăn, đánh giá sự phù hợp với thực tiễn tại địa phương trong triển khai Kết luận số 88 đến thời điểm hiện nay; công tác tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm, trên 100 năm ngày sinh các lãnh đạo tiền bối tiêu biểu; công tác quy hoạch, xây dựng, trùng tu, tôn tạo, nghiên cứu, sưu tầm hiện vật tại nhà lưu niệm, khu lưu niệm; công tác tuyên truyền thân thế, sự nghiệp, những cống hiến của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu, đặc biệt là tuyên truyền cho đồng bào dân tộc thiểu số; việc phối hợp cung cấp tư liệu phục vụ xây dựng phim tài liệu về thân thế, sự nghiệp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam…

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm rõ thêm vấn đề thành viên Đoàn khảo sát quan tâm

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm rõ thêm vấn đề thành viên Đoàn khảo sát quan tâm

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, Tỉnh ủy Lạng Sơn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 88 của Bộ Chính trị. Đồng chí mong muốn, thời gian tới tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương trong việc chỉ đạo tuyên truyền, tổ chức kỷ niệm năm tròn, năm chẵn ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; sự quan tâm phối hợp của các bộ, ngành trung ương trong việc xây dựng, trùng tu, tôn tạo các khu di tích, nhà lưu niệm, khuôn viên lưu niệm; khu lưu niệm để phục vụ công tác giáo dục truyền thống yêu nước.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao kết quả đạt được của tỉnh trong 10 năm thực hiện Kết luận số 88. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh tiếp tục quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, các văn bản của Trung ương về thực hiện Kết luận số 88; chú trọng tuyên truyền truyền thống lịch sử cách mạng, các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước, tỉnh.

Đồng chí tiếp thu các đề xuất, kiến nghị của tỉnh về thực hiện Kết luận số 88, đoàn sẽ tổng hợp gửi cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung trong thời gian tới.

XUÂN HƯƠNG - DƯƠNG DUYÊN

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/doan-khao-sat-cua-ban-tuyen-giao-trung-uong-lam-viec-voi-tinh-uy-ve-ket-qua-10-nam-thuc-hien-ket-lua-5011610.html