Đoàn kết, hợp tác, đề cao trách nhiệm với tinh thần Hà Nội vì cả nước

ND - Ngày 25-6, Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội giao ban định kỳ quý II với lãnh đạo các quận, huyện, sở, ban, ngành về thực hiện các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác cải cách hành chính; công tác phòng, chống lụt bão; đồng thời quán triệt yêu cầu, nhiệm vụ thực hiện chủ trương mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội. Ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, chủ trì.