Đoàn giám sát làm việc với ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 24/4, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ' Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023' đã làm việc với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng làm trưởng đoàn.

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh là một trong những cơ sở giáo dục lớn nhất Việt Nam với 35 đơn vị, 7 trường Đại học thành viên và hơn 6.200 viên chức. Thời gian qua Trường đã chủ động rà soát, hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, kịp thời khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo. Trường cũng đã giao quyền tự chủ tài chính cho 34 đơn vị, trong đó có 21 đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên và 13 đơn vị đảm bảo chi 1 phần thường xuyên.

Tuy nhiên, trong triển khai thực hiện Nghị quyết 19, trường ĐHQG HCM còn gặp khó khăn, nhất là hệ thống văn bản, pháp lý về tự chủ đại học còn chồng chéo. Các văn bản hướng dẫn mối quan hệ giữa Đảng ủy - Hội đồng trường – Ban giám hiệu chưa đầy đủ. Nghị định về ĐHQG và quy chế tổ chức hoạt động ĐHQG đã được gửi thảo nhiều lần trình Bộ GD&ĐT nhưng vẫn chưa được ban hành.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Thanh Hải - Đức Minh

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/doan-giam-sat-lam-viec-voi-dhqg-thanh-pho-ho-chi-minh-219665.htm