ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TỔ CHỨC PHIÊN HỌP LẦN THỨ 5

Chiều 7/9, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát chuyên đề 'Việc triển khai các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030' tổ chức Phiên họp lần thứ 5.

Toàn cảnh Phiên họp thứ 5 của Đoàn giám sát

Toàn cảnh Phiên họp thứ 5 của Đoàn giám sát

Tham dự Phiên họp về phía Quốc hội có: các Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đại diện Thường trực các Ủy ban của Quốc hội, các thành viên Đoàn giám sát, Tổ giúp việc Đoàn giám sát…

Phát biểu điều hành Phiên họp, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội Nguyễn Lâm Thành cho biết, nhờ sự cố gắng, nỗ lực của các thành viên Đoàn giám sát, Tổ giúp việc cũng như sự chỉ đạo của Trưởng Đoàn và Phó Trưởng Đoàn Thường trực Đoàn giám sát của Quốc hội, đến nay cơ bản khoảng 80% khối lượng công việc đạt yêu cầu. Đoàn đã hoàn thành báo cáo chính, báo cáo tóm tắt và dự thảo Nghị quyết về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) và một số báo cáo liên quan đến các Tổ Công tác ở các địa phương.

Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội Nguyễn Lâm Thành

Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội Nguyễn Lâm Thành đề nghị Tổ giúp việc, Tổ Công tác tiếp tục hoàn thiện báo cáo của 2 Đoàn giám sát còn lại sao cho hoàn chỉnh, chặt chẽ. Để bổ sung vào Báo cáo giám sát và đảm bảo tính logic, đầy đủ, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc Nguyễn Lâm Thành đề nghị các Tổ Công tác, Tổ giúp việc tiếp tục hoàn thiện thêm Báo cáo, cần chắt lọc thêm số liệu để bổ sung nội dung, thông tin cho báo cáo chính.

Các đại biểu tham dự Phiên họp

Nêu rõ, Phiên họp thứ 5 này để các đại biểu cho ý kiến vào 2 Báo cáo quan trọng: Báo cáo tóm tắt và Dự thảo Nghị quyết về giám sát chuyên đề về các CTMTQG, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc Nguyễn Lâm Thành nhấn mạnh, phiên họp thứ 5 được tổ chức, cho ý kiến vào các báo cáo giám sát nhằm phục vụ cho Phiên họp thứ 26 của UBTVQH và sớm trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 vào tháng 10/2023.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội sẽ tiếp tục cập nhật thông tin Phiên họp này./.

Bích Ngọc - Nghĩa Đức

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=79576