ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA LÀM VIỆC TẠI QUẢNG NAM

Hội đồng Bầu cử quốc gia về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Nam vào chiều 19/4.

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/quoc-hoi-hdnd/2021/4/doan-giam-sat-cua-hoi-dong-bau-cu-quoc-gia-lam-viec-tai-quang-nam-/552702