Đoàn giám sát của Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với UBND tỉnh

Sáng 22/9, Đoàn giám sát của Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Dương Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023.

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn giám sát tại UBND tỉnh Ninh Bình.

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn giám sát tại UBND tỉnh Ninh Bình.

Tham gia Đoàn giám sát có đại biểu Ủy ban Văn hóa - Giáo dục, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Ban Tiếp công dân Trung ương (Thanh tra Chính phủ)...

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cao Sơn đã báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBND tỉnh từ tháng 8/2022 đến hết tháng 6/2023.

Theo đó, UBND tỉnh xác định công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp, các ngành.

Ngay từ đầu năm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn đã xây dựng lịch tiếp công dân định kỳ, đăng tải Lịch tiếp công dân trên trang thông tin điện tử và niêm yết công khai tại Trụ sở Tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân theo quy định. Trong kỳ báo cáo, các cơ quan hành chính Nhà nước của tỉnh đã tiếp tổng số 3.517 lượt/2.977 công dân.

Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và thủ trưởng các cơ quan chuyên môn UBND các cấp trong công tác tiếp công dân được nâng cao. Số ngày tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu đạt tỷ lệ cao, như: số ngày tiếp công dân của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đạt tỷ lệ 100%; số ngày tiếp công dân của Chủ tịch UBND các huyện, thành phố đạt từ 85% trở lên. Qua đó đã chỉ đạo giải quyết kịp thời các nội dung kiến nghị, phản ánh của công dân, góp phần quan trọng vào việc giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đạt hiệu quả cao, không để phát sinh tình trạng khiếu kiện gay gắt, phức tạp, đông người. Theo đó, 100% đơn thư của công dân được cơ quan hành chính Nhà nước các cấp tiếp nhận, xử lý; 90% số vụ việc khiếu nại và 85,7% số vụ tố cáo thuộc thẩm quyền đã được giải quyết, số vụ việc còn lại trong thời hạn giải quyết.

Bên cạnh đó, việc thực hiện các kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các vụ việc khiếu nại, tố cáo do các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyển đến được UBND tỉnh tập trung giải quyết.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát và đại diện sở, ngành của tỉnh cũng trao đổi, làm rõ thêm kết quả, giải pháp và kinh nghiệm của tỉnh trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc khẳng định: Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh luôn đề cao tính thống nhất, nhất quán trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Trong việc thực hiện công tác tiếp công dân luôn bám sát quy định của Luật Tiếp công dân và quy chế của tỉnh; đảm bảo thời gian tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; lồng ghép tuyên truyền, vận động, đấu tranh, thuyết phục trong việc tiếp công dân; phân công các cán bộ có năng lực, kinh nghiệm đảm nhận nhiệm vụ tại bộ phận Tiếp công dân.

Trong giải quyết đơn thư, nắm chắc nội dung, đánh giá đúng đối tượng khiếu kiện; xử lý nghiêm những đối tượng lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo của công dân để bôi nhọ, nói xấu Đảng và Nhà nước...

Đồng chí Chủ tịch UBND nhấn mạnh: Trong những năm gần đây, có rất ít vụ việc phát sinh mới trên địa bàn tỉnh. Đó là do cơ quan chính quyền các cấp đã thực hiện đúng, đủ chính sách, pháp luật của Nhà nước, không để phát sinh khiếu kiện. Sau khi giải quyết sai phạm, đẩy mạnh việc chấn chỉnh, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, không để sai phạm tái diễn.

Đồng chí Dương Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Dương Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện ghi nhận việc chuẩn bị các báo cáo, tài liệu phục vụ buổi làm việc của UBND tỉnh đầy đủ, chi tiết, bám sát yêu cầu của Đoàn. Đồng thời đánh giá cao việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của tỉnh trong thời gian qua.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, đồng chí lưu ý một số nội dung UBND tỉnh cần quan tâm trong thời gian tới như: Tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc còn tồn đọng thuộc thẩm quyền; tiếp tục tăng cường công tác tiếp và đối thoại với người dân; bố trí cán bộ, công chức có kinh nghiệm, có uy tín làm nhiệm vụ tiếp công dân.

Đồng chí đề nghị trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh những vấn đề bất cập trong các quy định của pháp luật cần kịp thời phản ánh với Quốc hội để xem xét điều chỉnh cho phù hợp.

Thái Học - Trường Giang - Anh Tú

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/doan-giam-sat-cua-ban-dan-nguyen-uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi/d2023092214426393.htm